Home

 

 

תערוכה אחת בהרחבה

 בשורה ראשונה

 

 

מצולמיו של אילן בשור מתייצבים אל מול מצלמתו בטבעיות רבה. היא אינה זרה להם.

בשורה אחת אנחנו מוצאים את אותן פנים מוכרות שאילן מצלם במקצועיות רבת שנים,

אותן דמויות מפורסמות שהתפזר סביבן אבק כוכבים, אותם אלה שחדרו לחיינו במהלך השנים;

אמנים, שחקניות, זמרות, אנשי תרבות ומדיה מהשורה הראשונה, אך בהבדל אחד:

כאן הם אינם משחקים ואינם מציגים.

תמונותיהם, המספרות כל אחת את סיפורה ללא כל צורך במילים,

הונצחו בעדינות אין קץ וכשרון רב בעדשת מצלמתו.

 

בצילום זהיר אך ישיר ומדויק, הוא מכוון את מצלמתו אל "האני הפנימי" של המצולם.

מצליח ומוכר ככל שיהיה, ביישן או בעל בטחון, מתמסר האחרון למצלמה,

חף מכל גינוני כוכבות וחומות הגנה. או אז, ברגע אותנטי נכון אחד, תמונה אמיתית וכנה נוצרת.

 

צילומיו של אילן מעבירים הרגשה דקה של נוכחות נעימה;

תריסר מבטיה של נטע גרטי משדרים שלווה ונינוחות לוליטית ומנגד,

ישירות מבטו של אפרים שמיר מעבירה לצופה את כובד מסע החיים.

בצילומים ניכרת התקשורת הכנה בין הצלם למצולם,

נחשף קשר כה טהור, ישיר ופשוט עד כי לרסיסי רגעים נדמה לצופה

כי בעוד רגע קל יוכל לשבת לשיחה נוקבת עם ירון לונדון,

לשקוע בהרהורים נוגים עם אלון אולארצ'יק,

ולהצטרף לתפילתה הנשית, החזקה והזכה של אסנת וישינסקי.

כל אלה ועוד רבים וטובים, מתייצבים בסטודיו לצילום ישיר "אחד על אחד",

לא מתחכם או מצועצע, בעיצוב פשוט וכן, וחשיפה חפה מדימויים זוהרים.

 

איכות הצילומים ניבטת מכל צילום וצילום.

בעבודתו עם מצולם שואף אילן לזקק את הצילום מ'רעשי' אביזרים מיותרים,

תאורה מתחכמת, "פוזה" והעמדת פנים

ולהישאר עם האדם "נטו": עם ליבו, נפשו, רגשותיו, מחשבותיו.

 

הרקע והתאורה מלווים בדיוק רב את הסיפור המצולם,

מבלי להשתלט עליו מחד או לגרוע ממנו מאידך.

שימושו המושכל של אילן בפריים מעניק לצופה רגע צילומי נקי,

בלי הרבה חוכמות- ישר ולעניין, אך עם הרבה רוך, אהבה וישירות.

 

 

התערוכה "בשורה ראשונה" הינה תערוכת היחיד השביעית של אילן בשור.

התערוכה תוצג בגלריה לאמנות "וואהל סנטר" מיום: 27.04.07  ועד: 10.06.07

 

 

   אוצר התערוכה והגלריה: גיא עולמי

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

 

 

http://photo.guy-olami.com

 

 

 

http://photo.guy-olami.com/exh/ilanbesor.htm